Urobte niečo pre životné prostredie: Triedený odpad je tá správna voľba

Pokiaľ chcete zlepšiť životné prostredie a byť ekologickí, v tom prípade by ste mohli začať, napríklad triedeným odpadom. Recyklovať sa síce učí už odmalička, no aj niektorí dospelí ľudia v tom častokrát nemajú celkom jasno.

Pritom rozhodne nejde o nič náročné, čo by ste nezvládli. Recyklácia odpadu je skutočne veľmi kľúčová a rozhodne by ste jej mali venovať vyššiu pozornosť. V tomto článku si povieme niečo o tom, ako správne recyklovať odpad tak, aby ste podporili životné prostredie. Poďme sa na to spoločne pozrieť!

Modré nádoby slúžia na papier

Pokiaľ chcete recyklovať papier, využite modré nádoby, ktoré sú na to určené. Patria do nich hlavne noviny, časopisy, reklamné letáky, papierové obaly alebo papierová lepenka. Okrem iného, do modrých nádob sa nevhadzuje v žiadnom prípade mokrý, znečistený papier alebo mastný papier. Vedeli ste o tom, že do modrých nádob nepatria aj obaly od trvanlivého mlieka, džúsov alebo tetrapaky? Pokiaľ by ste chceli do kontajnera tejto farby vložiť kopírovací alebo samoprepisovací celofán. Takto triedený odpad má rozhodne pozitívny vplyv na životné prostredie.

Zelené nádoby určené na sklo

Čo patrí do zelených nádob? Ide predovšetkým o nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, sklené črepy a tabuľové sklo. V žiadnom prípade do zelených nádob nevhadzujte keramiku, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené obaly či znečistené fľaše, porcelán, žiarovky alebo sklo kombinované s iným materiálom.

V žltých nádobách by sa mali nachádzať len PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén alebo obaly z kozmetických produktov. V niektorých prípadoch sa môžu vyhadzovať do žltých nádob aj plechovky od nápojov a konzervy bez zvyškov potravín alebo drôty. Určite však do týchto nádob nepatria chemikálie, farby alebo podlahové krytiny či vrstvené obaly.

Redakcia

Redakcia

Redakcia mužského magazínu TOPMUŽ.SK pripravuje atraktívne články pre moderných mužov. Pokiaľ by ste mali záujem do magazínu prispieť svojim článkom, kontaktujte redakciu. Kontaktný formulár môžete využiť aj v prípade záujmu o inzerciu v našom magazíne.