Používate debetnú či kreditnú kartu alebo obe?

Dnes si už väčšina z nás platobné transakcie či riešenie rôznych finančných problémov bez debetnej alebo kreditnej karty určite nevie predstaviť. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Čítajte ďalej.

Debetná karta

Debetná karta je súčasťou vášho bežného bankového účtu a zároveň vám umožňuje prístup k financiám, ktoré na ňom máte uložené. Pri platení pomocou nej uhrádzate platbu svojimi finančnými prostriedkami. Za jej vydanie neplatíte absolútne nič, pokiaľ ste sa vo vašej banke rozhodli využívať balík služieb zahrňujúci neobmedzené platby kartou u obchodníkov či už na Slovensku ako aj za hranicami a tiež výber z bankomatu svojej banky a platby cez internet. Pripomíname však, že výber z bankomatu cudzej banky už spoplatnený je.

Aké balíky služieb môžete využívať pri debetnej karte?

Bežný účet

Patrí medzi základné produkty banky, pomocou ktorého je možné vykonávať základné denné bankové operácie ako je prevod a výber prostriedkov na iný účet, vklad, inkaso aj trvalé príkazy na úhradu. Za každú transakciu je klient povinný platiť podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov, pretože v mesačnom poplatku zahrnuté nie sú. K bežným účtom však banky ponúkajú i balíky služieb vzájomne sa odlišujúcich počtom bankových operácií i dostupných služieb. Výhodou je, že máte možnosť ich využívať i zadarmo, pokiaľ splníte isté podmienky alebo, ak ste klientom digitálnej banky, ktorá žiadne podmienky pri zriadení nevyžaduje.

Základný bankový produkt

Ide v podstate o bankový účet zadarmo vhodný pre klientov, ktorých čistý mesačný príjem neprevyšuje sumu 400 eur a zároveň nie sú vlastníkmi žiadneho iného účtu okrem vkladnej knižky, termínovaného vkladu, sporiaceho účtu alebo stavebného sporenia. Dokladom týchto podmienok je klientovo čestné prehlásenie. Umožňuje mu výbery a vklady na pobočkách na našom území, výbery z bankomatov príslušnej banky, jednorázové i trvalé príkazy na úhradu, platenie inkasa, tiež vedenie internetbankingu ako aj platby kartou u obchodníka a vydanie novej debetnej karty po uplynutí doby jej splatnosti.

Platobný účet so základnými funkciami

Tento typ účtu vám zriadia pracovníci banky za poplatok 3 eurá mesačne na základe vašej žiadosti o účet a súčasne doložíte banke čestné vyhlásenie o nevlastnení iného platobného  účtu, stavebného sporenia, termínovaného vkladu, vkladnej knižky a sporiaceho účtu. Suma vášho príjmu je v tomto prípade nepodstatná a skutočne je vhodný pre každého. Jeho obsahom sú platobné transakcie neobmedzených rozmerov, ktoré vám zaručujú vyberať i vkladať financie v eurovej mene prostredníctvom bankomatu materskej i sesterských bánk ba aj priamo v pobočke banky. Samozrejmosťou sú inkasá, trvalé príkazy, elektronické bankovníctvo a v neposlednom rade platenie debetnou kartou vrátane jej obnovy po ukončení doby jej použiteľnosti.

Osobitný účet dlžníka

Predstavuje špecifický druh legislatívneho účtu za poplatok 2 eurá mesačne. Využívajú ho hlavne osoby. ktoré prišli o vlastné bývanie kvôli neplateniu dlhov. Jeho zriaďovateľom je správca konkurznej podstaty, ktorého ustanoví súd. Peniaze nepodliehajú ani exekúcii či konkurzu a ani akémukoľvek podobnému konaniu s vykonávacím rozkazom. V poplatku je zahrnuté jeho zriadenie, vedenie i zrušenie, jeden výber hotovosti počas kalendárneho mesiaca a jednorázový vklad v hotovosti alebo aj bezhotovostne.

Kreditná karta

Jej výhodou je, že vám ju môže vydať aj cudzia banka, v ktorej nemáte založený bežný účet. Z jej účtu nečerpáte vlastné financie, ale požičané bankou. Hovoríme vtedy o úvere, ktorý ak vrátite banke počas bezúročného obdobia, nebude vám účtovaný žiaden úrok. Ide o približne 50 dňový časový úsek, v ktorom ste schopný vrátiť banke peniaze zadarmo. Toto je teda hlavný benefit kreditnej karty – požičiate si extra rýchlo a pri splatení k stanovenému termínu, neuhrádzate nič navyše. Až keď banke nepribudnú vrátené prostriedky v bezúrokovom období, začne si účtovať poplatok, ktorý je oproti spotrebnému úveru pomerne vysoký a to až vo výške 19 % ročne. Aj vďaka tomu môžeme kreditnú kartu považovať za jeden z najdrahších úverov.

Pamätajte, že za vedenie kreditky je spojené mesačné spoplatnenie, ktoré zahŕňa sumu 12 – 108 eur ročne. Podobne ako u debetnej karty, aj pri kreditnej sú internetové platby i platby u obchodníka bez poplatku. Spoplatnené sú výbery z bankomatu vlastnej banky i tých ostatných. Dobrou správou je, že mnohé banky v rámci vernostného programu ku kreditkám ponúkajú odpustenie mesačného poplatku za predpokladu, že ňou zaplatíte istú sumu.  Pamätajte, že tak ušetríte i niekoľko eur ročne. Ďalšou našou dobrou radou je, že pokiaľ kartu nevyužívate, zrušte ju. Zrušením pravidelných poplatkov si finančne polepšíte a taktiež pozitívne ovplyvníte aj váš úverový profil. Úplná zadĺženosť, do ktorej spadajú aj kreditné karty nesmie totiž presiahnúť 8 násobok vášho čistého príjmu za rok.

Redakcia

Redakcia

Redakcia mužského magazínu TOPMUŽ.SK pripravuje atraktívne články pre moderných mužov. Pokiaľ by ste mali záujem do magazínu prispieť svojim článkom, kontaktujte redakciu. Kontaktný formulár môžete využiť aj v prípade záujmu o inzerciu v našom magazíne.