Postav dom, zasaď strom

Postaviť rodinný dom dnes je nie len časovo a finančne náročné ale je to aj otázka zručnosti, vedomostí a legislatívy. Vybavovanie po úradoch a splnenie prísnych predpisov, ktoré majú novostavby spĺňať vám dá zabrať. Z tohto smeru je lepšie nechať to radšej na odborníkov, ktorý sa v tom vyznajú.

Stavebné povolenie

Ak ste si vybrali a zakúpili stavebný pozemok potrebujete si vybaviť stavebné povolenie. Bez neho výstavbu začať nemôžete. Na miestnom stavebnom úrade vám povedia aké doklady na vydanie stavebného povolenia budete potrebovať.

Čo budete potrebovať

  • List vlastníctva – zdokladujete tak vlastníctvo stavebného pozemku.
  • Potvrdenie o pripojení inžinierskych sietí – pokiaľ k stavebnému pozemku už inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia, elektrina) sú natiahnuté máte o problém menej. Ak nie sú, musíte sa obrátiť na správcov sietí (vodárne, elektrárne,…) so žiadosťou o pripojenie budúcej nehnuteľnosti. Vybavenie týchto potvrdení vám môže zabrať aj mesiace času a nie vždy je odpoveď kladná. V prípade zamietnutia napríklad pripojenia na plyn musíte nájsť iné riešenie (nahradíte kúrenie plynom napr. elektrickým vykurovaním).
  • Oslovte susedov – pre rýchlejšie vybavenie stavebného povolenia môžete k žiadosti pripojiť aj prehlásenie majiteľov susedných pozemkov, že k výstavbe nemajú žiadne výhrady.
  • Projekt – návrh ako bude stavba vyzerať, aké bude mať rozmery, …. projekt vám zhotoví stavebná firma, ktorú výstavbou rodinného domu poveríte.

Keď máte všetky dokumenty pokope môžete zájsť na stavebný úrad a podať žiadosť o vystavenie stavebného povolenia. Najneskôr do mesiaca od podania žiadosti dostanete odpoveď. Počítajte ale s tým, že úrad môže od vás chcieť ďalšie doklady čo tento čas môže predĺžiť.

Keď sa úrad vyjadrí kladne a vy budete mať stavebné povolenie môžete začať s výstavbou domu.

Redakcia

Redakcia

Redakcia mužského magazínu TOPMUŽ.SK pripravuje atraktívne články pre moderných mužov. Pokiaľ by ste mali záujem do magazínu prispieť svojim článkom, kontaktujte redakciu. Kontaktný formulár môžete využiť aj v prípade záujmu o inzerciu v našom magazíne.