Investujte do podielových fondov. Oplatí sa to

Mnohým z vás sú podielové fondy dobre známe. Sú však aj takí, pre ktorých sú veľkou neznámou, a preto vám ich priblížime trochu viac. Predstavujú spôsob, ako sa stať úspešným investorom s dobrým ziskom.

Ako fungujú podielové fondy?

Vychádza sa z princípu, že ak vám z výplaty ostane istý obnos peňazí navyše, veľa dlhopisov či akcií si z neho nenakúpite. Ale pri zoskupení viacerých ľudí, ktorí vložia nadobudnuté úspory do fondov spoločne s vami, je predpoklad mnohonásobne vyššieho zisku. Pokiaľ ide o vstup do fondu, môžete tak urobiť, kedykoľvek vám to bude vyhovovať a to isté sa týka i výstupu z neho. Spolupráca investorov tkvie v investovaní do mimoriadne prosperujúcich firiem a popritom sa nemusia orientovať iba na jednu, ale aj na viacero spoločností.

Výbornou správou je, že sa o vaše vklady starajú skúsení profesionáli, ktorí pozorne sledujú vývoj akcií na trhoch. Disponujú dokonalým prehľadom o priemyselných odvetviach a regiónoch, ktoré sú v plnom rozkvete, ale aj o tých ekonomicky upadajúcich. A vy potom už len z pohodlia svojho gauča pokojne a nerušene sledujete úroveň výnosov. Celá činnosť je regulovaná zákonom a kontrolovaná auditorom a depozitárom – bankou evidujúcou majetok fondu.

Zisky a straty

Keďže hodnota akcií na trhu je v neustálom pohybe, preto striedavo stúpa a klesá. Ak poklesne, nie je nutné ihneď navštíviť banku a peniaze vybrať. Ide len o teoretickú stratu a situácia sa v priebehu pár dní či týždňov dokáže výrazne obrátiť vo váš prospech. Preto si môžete zvoliť, s akou mierou rizika si fond vyberiete. Rozlišujeme škálu od 2 do 7. Čím je číslo vyššie, tým stúpa aj riziko investovania.

Ponuka podielových fondov

Fondy peňažného trhu a podielové fondy

Predstavujú investície do krátko trvajúcich peňažných trhových investícií. Sú zárukou minimálneho rizika, čomu sú prispôsobené aj nižšie zisky na rozdiel od ostatných druhov fondov. Ocenia ich ľudia, ktorí s investovaním skúsenosti zatiaľ nemajú. A čo sa týka vstupných a výstupných poplatkov, sú minimálne prípadne aj nulové, preto sa do nich určite oplatí zainvestovať.  Dlhopisové fondy ukladajú prostriedky hlavne do dlhopisov, ktoré vydávajú podniky aj štát a prinášajú zväčša bohatší výnos ako fondy peňažného trhu. Prinášajú osoh predovšetkým ľuďom, ktorí sú ochotní ponechať peniaze vo fonde minimálne na 2 až 3 roky a ich zhodnotenie je zaujímavé.

Akciové, realitné a garantované fondy

V prípade akciových fondov sú investované minimálne dve tretiny majetku. Sú síce vysoko rizikové, ale ich potenciál maximálneho rastu vás určite príjemne poteší. Investičný horizont, ktorý sa pri nich odporúča je 5 až 7 rokov. Môžu sa zameriavať iba na určité odvetvie, napríklad na zdravotníctvo, technológie, priemysel aj zelené energie. Alebo sa orientujú na rôzne regióny Európy, Ázie a Ameriky. Zmiešané fondy sú zlatým stredom medzi konzervatívnymi fondmi so strednými výnosmi a strednou mierou rizika a tými, ktoré obchodujú s rizikovými akciami. Je vhodné, aby ste v nich peniaze ponechali minimálne 3 roky. Keď chcete vložiť svoje úspory do akcií s nehnuteľnosťami a do prosperujúcich realitných kancelárií, zvoľte si realitný fond. Garantované fondy sú pre vás istotou návratnosti prvého vkladu, aj keď sa kurz podielu nevyvíja práve pozitívne, ale zároveň vás môžu ochudobniť o potencionálny výnos. Ich nevýhodou je aj vyššie spoplatnený predčasný výber peňazí.

Redakcia

Redakcia

Redakcia mužského magazínu TOPMUŽ.SK pripravuje atraktívne články pre moderných mužov. Pokiaľ by ste mali záujem do magazínu prispieť svojim článkom, kontaktujte redakciu. Kontaktný formulár môžete využiť aj v prípade záujmu o inzerciu v našom magazíne.