Aká je dĺžka prevodov cez internetové bankovníctvo?

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej stresu je využívanie internet bankingu a mobilných bankových aplikácií veľkým prínosom. Množstvo spokojných klientov s radosťou privítalo predovšetkým zrýchlené a zjednodušené prevody, ktoré im uľahčujú každodenný život. Ak vás zaujíma, akou rýchlosťou je banka schopná zrealizovať cez internet banking požadovaný prevod z jednotlivých účtov, prečítajte si dnešný článok.

Vnútrobankové prevody

Vnútrobankové prevody patrili už v čase ich zrodu k tým najrýchlejším a je tomu tak aj v súčasnosti. Keď potrebujete zaslať príjemcovi určitú sumu peňazí na účet vedený v totožnej banke, platba sa uskutoční takmer ihneď. Ten, kto platbu prijal, má pripísané prostriedky okamžite k dispozícii. Tento druh prevodu sa zrealizuje asi do 20 minút, ak na účte máte samozrejme dostatok financií.

Prevody v rámci našej republiky

Pokiaľ ste sa rozhodli previesť obnos na účet vedený inou bankou na území Slovenska, aj tento prebehne pomerne rýchlo. Závisí to od toho, do akej miery je vyťažený server, ale aj či ste platbu zadali v priebehu pracovného dňa alebo počas dní pracovného pokoja. Ak ide o pracovný deň, peniaze budú prevedené maximálne do 24 hodín. A nezabudnite, že všetky údaje o príjemcovi musia byť uvedené správne.

SEPA prevody a ďaleké zahraničie

Platenie v eurách do krajín eurozóny alebo blízkeho zahraničia zaraďujeme taktiež medzi relatívne rýchle prevody prebiehajúce počas 2 dní. Ale platba do vzdialeného zahraničia býva o čosi pomalšia. Dnes zadanú platbu pomocou SEPA prevodu má v rámci SR i mimo neho prijímateľ na svojom účte pripísanú spravidla do 2 dní. Klasický prevod do zahraničia ako je napríklad USA či  Veľká Británia trvá 3 až 5 dní. Dĺžka doby je závislá od meny platby i domovskej krajiny príjemcu.

Klient má možnosť vykonať prevod do zahraničia aj nariadením s expresnou rýchlosťou, za ktorú je však povinný uhradiť zvýšený poplatok. Benky majú dokonca vynikajúcu ponuku urgentného prevodu v rámci SR, SEPA aj oblastí zahraničia, kedy sú všetky prevody pripísané na účty príjemcov ešte v ten istý obchodný deň. Ak sa jedná o odlišnú menu, prostriedky nájde príjemca na účte v nasledujúci pracovný deň.

Chránia banky vaše transakcie?

Transakcie v bankách sú sledované, ale podľa určitých stanovených a zákonom chránených  pravidiel. Banka zvýši pozornosť pri neobvyklých operáciách napríklad vtedy ak ide o nezvyčajne vysokú sumu prevodu z účtov, prípadne spozoruje mnoho menších platieb v krátkom časovom intervale, alebo sa klient odmietne identifikovať. Podozrivé sú však tiež prevody u klientov, kde nie je predpoklad vlastnenia veľkého objemu finančných prostriedkov vzhľadom k ich zamestnaniu alebo sú v nepomere k rozsahu ich podnikateľských aktivít.

Redakcia

Redakcia

Redakcia mužského magazínu TOPMUŽ.SK pripravuje atraktívne články pre moderných mužov. Pokiaľ by ste mali záujem do magazínu prispieť svojim článkom, kontaktujte redakciu. Kontaktný formulár môžete využiť aj v prípade záujmu o inzerciu v našom magazíne.