Stavebné povolenie – ako vybaviť

Rozhodli ste sa postaviť si rodinný dom? Skôr ako začnete potrebujete okrem pozemku aj stavebné povolenie. Potrebujete ho nie len na rodinný dom ale na akúkoľvek stavbu, ktorá má rozlohu viac ako 25 m2. Ako stavebné povolenie vybaviť?

Chcete bývať vo vlastnej nehnuteľnosti ale byty na predaj v Bratislave vás nijako neoslovili? Môžete si dať postaviť rodinný dom. Skôr ako sa do výstavby pustíte potrebujete stavebné povolenie. Až na jeho základe môžete začať stavať.

Stavebný úrad

Vybavovanie povolenia začnite na príslušnom stavebnom úrade, kde má nehnuteľnosť stáť. Na úrade vyplňte žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Okrem osobných údajov v žiadosti musia byť uvedené aj ďalšie údaje ako druh a účel stavby, miesto stavby a predpokladaný termín dokončenia, meno a adresa projektanta, číslo parcely kde bude dom stáť, …

Obec

Okrem stavebného úradu budete potrebovať aj vyjadrenie obce, v ktorej chcete stavať. Ide o to, či je stavba v súlade s územným plánom. Ak chcete stavať v extraviláne, teda na pozemku, ktorý nie je označený ako stavebný pozemok, musíte mať aj súhlas s odňatím ornej pôdy.

Pozemkový úrad

Súhlas na odňatie ornej pôdy vám dá pozemkový úrad. Okrem tohto úradu by sa k tejto žiadosti mal vyjadriť aj úrad pre životné prostredie. Za zmenu ornej pôdy na stavebnú sa platí jednorazový poplatok. Dopredu si preto rozmyslite, či chcete odňať len plochu, na ktorej bude stáť dom alebo celý pozemok (dvor, záhrada,…).

Prípojky

Pokiaľ chcete mať v dome elektriku, plyn, vodu a kanalizáciu potrebujete súhlas správcov inžinierskych sietí s napojením domu. Aj keď môžete podať žiadosti online je tu riziko, že budete musieť ešte nejaké doklady priložiť, čo môže celý proces predĺžiť. Ak si zájdete osobne povedia vám čo by ste k žiadosti mali ešte priložiť.

Vybaviť všetky potrebné prílohy a povolenia môže trvať dlhší čas. Taký 2i byt na predaj v Jégého aleji môžete byť váš behom hodinky. Úradníci majú lehoty na to aby odpovedali a ak vám nejaký dokument bude chýbať bude sa úmerne tomu predlžovať aj vybavenie povolenia.

Keď máte všetky povolenia, súhlasy a prílohy vybavené môžete podať žiadosť na stavebný úrad. Hneď ako povolenie dostanete môžete sa pustiť do výstavby.

Redakcia

Redakcia

Redakcia mužského magazínu TOPMUŽ.SK pripravuje atraktívne články pre moderných mužov. Pokiaľ by ste mali záujem do magazínu prispieť svojim článkom, kontaktujte redakciu. Kontaktný formulár môžete využiť aj v prípade záujmu o inzerciu v našom magazíne.